Dijital din eğitim ya da eğitimde dijitalleşme;zaman geçtikçe artan bir hızda çağımıza uyumlu olarak eğitim de dijitalleşiyor
Yıllar önce Ensar vakfı izmir şubesinde katılmış olduğum bir din eğitimi sempozyumunda bu konuyu mültimedya bağlamında anlatmıştım AVANTAJLARI YANINDA DEZAVANTAJLARINDAN BAHSETMİŞTİM.
Bkz http://www.dinibil.com/default.asp?L=TR&mid=892

Ama artık günümüzde sadece mültimedya yok bir çok dijital uygulama kullanılır durumda.Akıllı tahtalardan android eğitim uygulamalarına online testlerden youtube kanallarına dek bir çok dijital ortam var din eğitiminde.Yıllar önce mültimedya için anlattıklarım bugün de dijital içerikler için geçerli bence.Yani eğitimde dijitalleşme avantajları ve dezavantajları barındırıyor içeriğinde.Peki nelerdir bu avantaj ve dezavantajlar
Din dersinde dijital dönüşüm avantajlar ve dezavantajlar
Dijital Dönüşüm, bir kuruma/işletmeye verimlilik, hız, müşteri deneyimini iyileştirmek, standardizasyon, kontrol gibi çeşitli iyileştirmeler sağlar. Yani eğitim de verimlilik öğrenci/veli memnuniyeti eğitimin belli bir standartı olması.
Bununla beraber dönüşümle birlikte ortaya çıkan bazı çelişkilerin de iyi yönetilmesi gerekir. Dönüşümün getirdiği faydaların yanı sıra yine dönüşümün sonucunda ortaya çıkabilecek kısıtlamaların, monotonlukların, yaratıcılığa, innovasyona, özgürlüklere engel olmaması için de tedbirler alınmalıdır.

Bu çelişkilerin başlıcaları şöyle sıralanabilir:
Standardizasyon / Yetkilendirme (Standardization/empowering)
Dijital Dönüşümün kuruma getireceği en büyük avantajlardan biri standardizasyondur. Bir örnek vermek gerekirse, bilgisayar ortamında yapılan tüm işler belirli bir algoritma takip ederler ve kişiden kişiye değişmeyeceği için hep aynı standartta işleyiş sürüp gider. Standardizasyon, verimlilik, güvenlik ve kalite getirir.Eğitim açıısndan düşündüğümüzde de öğretmenin ders anlatırken not verirken subjektif davranmasının önüne geçilir
Ancak standardizasyon yaratıcılığa izin vermediğinden çalışanların sürece olan katkısını engelleyecek ve alternatif yöntemlere mahal vermeyecektir.Öğretmenin farklı yöntemler denemesi güçleşecektir.
Çözüm: Bu durumda yapılması gereken, standart yöntemlerle süreç devam ederken zaman zaman “daha iyi nasıl yapılabilir” sorusu öğretmen ve öğrencilerle paylaşılmalı ve alternatif yöntemler tartışılmalı ve gerekirse süreç yeniden yapılandırılmalıdır.
Örnek: Dijital materyaller hemen her okulda okulda olmazsa öğrencini evinde kullanılır hale gelmiştir fakat şablon dışına (akıllı defter akıllı tahta uygulamaları vs)çıkılması zorlaşmıştır.
Kontrol / Yenilik (Controling/Innovating)
Sürekli süreçlerin kontrol altında olması riski azaltır ve güvenlik sağlar. Dijital ortamda kontrollerin konulması ve izlenmesi süreci kontrol altına alır ve güvenli bir ortam oluşturur. Üretilen bir din eğitimi içeriği bir çok kişi tarafından izlendikçe incelenmiş olur .Ancak kontrollü ortamlarda yenilikler yapmak, değişik yöntemler uygulamak mümkün olmaz. Çoğunlukla beğenilme kaygısı eleştirilme korkusuyla değişik yöntemlerin kullanılması zorlaşır. Kontrollerin gevşetilmesi verimliliğin azalmasına veişin savsaklanmasına dersin boş geçmesine (fraud) sebep olabilir.
Çözüm: Kontrollü süreçler uygulanmaya devam edilirken belirli periyodlarla süreçlerin sorgulanması ve varsa iyileştirme ve yenilenme alanlarının tespit edilip yeniden düzenlemesi gerekir.Yeni ürünler deneysel amaçlı spesifik lokasyon ve ortamlarda denenerek süreçler optimize edilebilir.
Düzenlemek / Özgürleştirmek (Orchestrating / Unleashing)
Eğitimci ve öğrencilerin sürekli dijital içerikleri kullanmasını istemek ve uyum halinde aynı şekilde çalışmalarını istemek sıkıcı bir çalışma ortamı yaratabilir ve insanların enerjilerini yok edebilir. Buna karşın herkesin farklı iş yapış şeklini kullanması klasik yöntemlere ağırlık vermesi ise uyumlu çalışma ve paylaşma ortamından uzaklaştırır,sıkıcılığa yol açar. Serbest bırakıldığında ise herkes kendi metodunu uyguladığında farklı eğitim deneyimleri ortaya çıkar ve takip zorlaşır.
Çözüm: Dijital dönüşüm sağladığı düzenlemelerin kalite, verimlilik ve şeffaflığa olan katkısından yararlanılırken, yine teknolojinin getirdiği mobilitenin sağladığı özgürlüklerden de faydalanılmalıdır.
Örnek: Değişik dijital eğitim uygulamalarıya eğitim materyalleri daha düzenli, şeffaf, ölçülebilir/izlenebilir hale gelmiştir. (Orchestrating) Bununla birlikte dijital dönüşümle gelen mobil teknolojilerle, evden veya istenen herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda eğitim alma imkânı da sağlanmıştır.(Flexible hours, Home office )
İlhan AKMAN
Din Eğitimcisi
Dersimiz Din Video Youtube Kanalı Yöneticisi

One thought on “Dijital Din Eğitimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>