Çocuklar için İmanın şartı altıdır ilahisi yeni klip.Miniklerden miniklere özel imanın şartları.İmanın şartı altıdır
1- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak.
2- Allah’ın meleklerine inanmak.
3- Allah’ın kitablarına inanmak.
4- Allah’ın peygamberlerine inanmak.
5- Ahiret gününe inanmak.
6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak.
Allah’a İman
Allah’a İmanAllah’a inanmak demek O’nun ne doğrulmuş olduğuna ne de doğurmuş olduğuna inanmamak demektir. O her zaman vardır ve sonsuza dek var olacaktır. Asla doğurmamıştır ya da doğrulmamıştır. O her şeyin yaratıcısıdır. “Ol” der ve her şey olur. Her şeye mutlak surette gücünün yettiğine inanmak demektir. Övülmeye en çok O layıktır ancak bizim kelime haznemizde O’nu övmeye yetecek kadar kelime ne yazık ki yoktur.

Meleklere İman
Meleklere İmanMelekler daima Allah’a ibadet eden varlıklardır. Erkeklik ya da dişilikleri yoktur. Nurdan yaratılmışlardır ve Allah’ın onları korumaları sebebiyle günah işlemezler, Allah’ın emirlerinden dışarı çıkmazlar. En çok bilinen 4 Melek vardır, bunlar; Cebrail (as), Mikail (as), Azrail (as) ve İsrafil (as)’dır.

Cebrail (as)
Görevi, Allah’tan aldığı vahiyleri Peygamberlere götürmektir. Bugüne kadar ki bütün Peygamberlere vahiyleri o getirmiştir ve son Peygamber Hz. Muhammed (SAV)’in ölümü üzerine vahyi iletme görevi sona ermiştir. Allah katında çok yüksek itibara sahip olan bir melektir.

Mikail (as)
Kendisine buyrulan görev, doğa olaylarını kontrol etmektir. “Allah’ın küçük ve sevgili kulu” demektir Mikail.

Azrail (as)
Eceli gelen insanların ruhunu almakla görevli olan meleklerin başıdır. Her insanın ruhunu almak için farklı bir melek vardır aslında ancak insanlar bir yanılgıya düşerek bütün insanların ruhunun Azrail tarafından alındığını zannederler. Kuran’da ve hadislerde Azrail ismi pek kullanılmaz. Bunun yerine “Melek-ül Mevt” denir. Yani, Ölüm Meleği.

İsrafil (as)
Görevi kıyamet kopacağı zaman Sur’u üflemektir. Bütün meleklere olduğu gibi, İsraifl’e de görevi Allah tarafından verilmiştir. Sur’a iki defa üfleyecektir. İlk üflediğinde bütün alem ve evren yok olacak, bütün canlılar ölecektir. İkinci defa üflediğinde bu kez bütün ölüler dirilecek ve ardından hesaba çekilecektir.

Kitaplara İman
Kitaplara İmanAllah’a inanmak, O’nun insanlar için indirdiği kitaplara inanmayı da gerektirir. Bu kitaplar bizlere helalleri ve haramları bildirmekte; Allah’ın emir ve yasakları konusunda bizleri uyarmaktadır. Allah’ın indirdiği pek çok kitap insanlar tarafından tahrip edildiği için daha sonra bir yenisi daha gönderilmiştir. Ancak Kuran-ı Kerim’in bizzat Allah tarafından koruma altına alındığı ve tahrip edilmesine izin verilmeyeceği bilinmektedir. Çünkü Kuran-ı Kerim son kitap olarak indirilmiştir ve kıyamete kadar da son kitap olarak kalmaya devam edecektir. Kendinden önceki indirilmiş olup da tahrip edilen kitapların hem tamamlayıcısı hem de günümüze Allah tarafından uyarlanmış halidir diyebiliriz.

Kuran-ı Kerim ile birlikte şimdiye kadar toplam 4 kitap indirilmiştir. Bunlar, Zebur, Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim’dir. Zebur Hz. Davut Peygamber’e, Tevrat Hz. Musa Peygamber’e; İncil Hz. İsa Peygamber’e ve Kuran-ı Kerim Hz. Muhammed (SAV) Peygamber’e indirilmiştir.

Peygamberlere İman
Peygamberlere İmanPeygamberler bizzat haram ya da helalin ne olduğunu belirleyen insanlar değildir. Allah’ın haram ve helal kıldığı şeyleri bizlere bildiren bir elçidir. Allah’tan gelen emirleri Cebrail (as) aracılığıyla alırlar ve sonrasında insanlara bu emir ve yasakları bildirirler. Peygamberlerin Allah kulu ve elçisi olduklarına Müslümanların inanması şarttır. Ahirete İman
Ahirete İmanİslamiyet’in en temel esaslarından biri de, öldükten sonra dirilmeye ve hesap verileceğine inanmaktır. Bu hesaplar sonunda cennet ya da cehenneme gidileceğinin bilinmesi şarttır. İslamiyet’te sürekli olarak dünya hayatının bir imtihan olduğu belirtilmektedir ve bu imtihanın geçilip geçilmeyeceğine göre cennet ya da cehenneme gidileceği vurgulanmaktadır. Ve buna inanmak, Müslümanların en önemli vazifelerinden biridir.

Kadere İman
Kadere İmanBir Müslümanın üzerine düşen görev, başına ne gelirse gelsin hepsinin Allah’tan geldiğine inanmaktır. Çünkü O’ndan başka hiç bir yaratıcı yoktur ve O izin vermediği sürece hiç bir şeyin olması mümkün değildir. Ve O bir şeyi yapmayı dilediği zaman O’nu engelleyebilecek hiçbir güç yoktur. Hayır demek, güzel, iyi , hoş anlamına gelmektedir. Şer ise, bela , kötülük demektir.

Elbette Kuran-ı Kerim bizi şu konuda uyarmaktadır: Bizim şer sandığımız olaylarda hiç bilmediğimiz hayırlar olabilir. Ve, hayır sandığımız olaylarda ise hiç tahmin etmediğimiz şerler ortaya çıkabilir. Bunun için İslamiyet’te Müslümanlar her olayda Allah’a tevekkül etmekle emrolunmuşlardır (O’na dayanıp – güvenmekle). Ve bu da İmanın Şartları’ndan birini oluşturmaktadır.

One thought on “imanın şartı 6 yeni klip

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>